Werkwijze

Na je aanmelding plannen we een eerste gesprek waarin we kennismaken en waarin we de vraag en verwachtingen bespreken. Ook zal de werkwijze toegelicht worden. Dit intakegesprek is tegen gereduceerd tarief. Het geeft ons allebei de ruimte om te onderzoeken of je bij Praktijk Borging op de goede plek bent.

Het begeleidingstraject bestaat vervolgens uit ongeveer vijf consulten. In principe zijn de consulten met zowel jou/jullie als ouder(s) als met jullie kind. Als dat wenselijk blijkt, kan er ook een consult gepland worden met alleen de ouder(s).

Om de begeleiding ook voor je kind laagdrempelig te houden, kom ik waar mogelijk op huisbezoek.

Tijdens de consulten zal de vraag van jou als ouder of die van je kind centraal staan. Vanuit mijn deskundigheid denk ik met je mee over wat de betekenis van het gedrag van je kind kan zijn binnen de relatie die jij met je kind hebt. Tijdens de consulten zal de tijd genomen worden om zaken uit te vragen en te onderzoeken en worden niet meteen oplossingen geboden. Voordat we gaan zoeken naar wat helpend zal zijn in jullie situatie komen zaken aan de orde als: de start tussen jou en je kind, de ontwikkelingsgeschiedenis van je kind en van jezelf, je beleving van de huidige situatie en situaties waar je tevreden over bent.

Binnen de begeleiding vind ik het belangrijk dat er veiligheid en vertrouwen kan ontstaan.

Om op een goede manier begeleiding te kunnen bieden, kan ik desgewenst een beroep doen op de expertise van een aantal collega orthopedagogen die op de achtergrond betrokken zijn. Dit zal ik uiteraard vermelden wanneer dit aan de orde is.