Visie

Als orthopedagoog werk ik vanuit de Infant Mental Health visie. Een visie die de nadruk legt op een goede band tussen ouder en kind. Vanuit een goede relatie met zijn of haar ouder(s) kan een kind tot ontwikkeling en zelfstandigheid komen.

In mijn praktijk is er dan ook veel aandacht voor de interactie tussen ouder en kind.

Daarbij werk ik vanuit de overtuiging dat elke ouder het beste wil voor zijn of haar kind. En dat de ouder en het kind – soms met hulp- samen in staat zijn om te komen tot de best passende oplossing voor hun vraag in hun situatie.

Aan mijn visie en overtuiging liggen christelijke waarden ten grondslag. Ik geloof in de God van de Bijbel, Die uit liefde alle mensen heeft gemaakt.

Mijn missie als orthopedagoog en Infant Mental Health Consulent is om ouders en kinderen verder te helpen wanneer er in hun onderlinge relatie een hapering is ontstaan. Daarbij wil ik aansluiten bij de kracht en het oplossend vermogen van de ouders en kinderen met wie ik werk.