Klachtenprocedure

Praktijk Borging streeft ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Toch kan het voorkomen dat er iets in de werkwijze of de communicatie met Praktijk Borging niet loopt zoals u wenst. Dan kunt u een klacht indienen. De procedure is als volgt:

  1. De zorgvrager meldt de klacht mondeling bij de orthopedagoog van Praktijk Borging. Samen proberen we de klacht te verhelpen.
  2. Lukt het niet gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kan met behulp van een externe deskundige gezocht worden naar een oplossing.
  3. Als er geen oplossing gevonden wordt, wordt de zorgvrager geadviseerd een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging (NVO ) of bij het Regionale Tuchtcollege BIG.

Een klacht ontslaat de zorgvrager niet van betalingsverplichting.